Thirrjet për Aplikim Sipas Skemës së Granteve për Pirgjet e Palidhura

Thirrjet për Aplikim Sipas Skemës së Granteve për Zonat e Bardha

Njoftim për Dhënie të Grantit për Thirrjet për Aplikim Sipas Skemës së Granteve