Javna Rasprava o Okviru Društvenog i Ekološkog Upravljanja