Komponenta digitalne inkluzije podržaće digitalnu inkluziju kroz: (a) širenje digitalne povezanosti kroz sufinansiranje uvođenja brze širokopojasne povezanosti u područjima koja su identifikovana kao nepovezana ili nedovoljno opslužena, i (b) poboljšanjem omogućavanja okruženja za bežične širokopojasne usluge, primenom Nacionalnog sistema za nadzor spektra (NSMS). Važno je da će proširivanjem brze širokopojasne povezanosti širom zemlje, uključujući i ruralna područja koja su najosetljivija na klimatske promene, aktivnost omogućiti poboljšanje sistema ranog upozoravanja kroz podršku boljoj komunikaciji između područja ugroženih katastrofama i relevantnih javnih agencija tokom i posle katastrofa.

Finansiranje Digitalne Povezanosti

Finansiranjem potkomponente digitalne povezanosti finansiraće se (1) pružanje podrške za olakšavanje razmene telekomunikacione infrastrukture na tehnološki neutralnim osnovama kako bi se povećao pristup brzom širokopojasnom internetu za nepovezana ili nedovoljno opslužena naselja i javne institucije (posebno zdravstvene i obrazovne ustanove)  i (2) pružanje tehničke pomoći i aktivnosti na izgradnji kapaciteta za Regulatornu agenciju za elektronsku i poštansku komunikaciju (RAEKP) i MER kako bi se ojačalo podsticajno političko, pravno i regulatorno okruženje za podršku pokretanju brze širokopojasne infrastrukture sa otvorenim pristupom i nediskriminatornim uslovima i razvoj digitalne ekonomije. Cilj ove potkomponente je „prikupljanje“ privatnih investicija u područjima koja neće biti snabdevana od strane samog tržišta (tamo gde su utvrđeni nedostaci na tržištu), kroz usklađivanje grantova. Konkretno, Projekat će dodeliti sredstva pružaocima internet usluga (ISP) koji će nakon poziva za podnošenje prijava zatražiti iznos granta i pružiti najefikasnije tehničko rešenje, uklj. u smislu budžeta, povezivanja odabranih neopsluženih naselja (uključujući domaćinstva i javne ustanove) preuzimanja/brzine prenosa od najmanje 100 Mbps, što će se u budućnosti nadograditi. Identifikovane su tačne geografske lokacije. Isplata iznosa granta odabranim pružaocima internet usluga biće vezana za završetak sprovođenja.

Nacionalni Sistem za Nadgledanje Spektra (NSMS)

Potkomponenta će finansirati (a) pružanje podrške za sprovođenje NSMS-a za RAEKP radi olakšavanja ulaganja u razvoj bežične infrastrukture putem tehničkih inputa za dodelu i korišćenje radiofrekvencijskih opsega i (b) pružanje tehničke pomoći i aktivnosti izgradnje kapaciteta za RAEKP u upravljanju spektrom i temama vezanim za poboljšanje kvaliteta bežičnih širokopojasnih usluga širom zemlje. Kroz NSMS RAEKP će osigurati efikasno nadgledanje spektra u zemlji. Konkretno, ova aktivnost će finansirati razmeštanje hardverskih i softverskih elemenata (npr. tornjevi i antene), postavljanje (pokretanje) sistema (uključujući postavljanje kontrolnog centra i pokretanje softvera za upravljanje spektrom) i obuku za RAEKP. NSMS-om će upravljati RAEKP u skladu sa svojim mandatom prema Zakonu.