U saradnji sa Microsoft-om, KREN Kosova će organizovati radionicu Microsoft Services for Education koja će se održati 1. decembra 2022. godine, uz lično učešće u ITP Prizren.
Ova radionica ima za cilj da studentima i profesorima pruži znanja o Microsoft uslugama u vezi sa obrazovanjem.
Za više informacija i registraciju posetite https://kren-ks.eu/microsoft-kren-vorkshop/