U prostorijama Kosovske istraživačko-obrazovne mreže (KREN), u Prizrenu, održan je sastanak između Ministarstva ekonomije i izvršnog direktora Svetske banke (SB), g-dina Hairettin Demircan.

G-din Demircan, koji predstavlja Kosovo u Odboru Svetske banke, u pratnji svojih savetnika g-dina Saliha Ercana i g-dina Hajdara Korbija i lokalnog osoblja Svetske banke, g-đa Lindita Lepaja i g-din Besart Miderrizi tokom svoje posete su obavešteni o digitalna infrastruktura instalirana u KREN-u, usluge koje se pružaju zajednici za istraživanje i obrazovanje i budući planovi.

Pored KREN-a, gospodin Agim Kukaj, direktor KODE projekta, održao je prezentaciju o dostignućima i izazovima KODE projekta i planovima Ministarstva ekonomije proisteklim iz Digitalne agende 2030.

G-din Demircan je tokom posete naglasio da „i pored činjenice da je Kosovo mala zemlja sa nevelikim mogućnostima, vidim odličan posao, napredak u vašem projektu i snažnu motivaciju vašeg osoblja“.