Inauguracija Kosovske istraživačke i obrazovne mreže (KREN) je jedan od važnih događaja za digitalizaciju obrazovanja na Kosovu, čija je implementacija urađena sa velikom posvećenošću u okviru KODE projekta.
Inauguraciju su izvršili premijer Republike Kosovo, Albin Kurti, ministar ekonomije, Artane Rizvanolli, ministar obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Arberie Nagavci i menadžer kancelarije Svetske banke za Kosovo Masimilijano Paoluči u ITP-u Prizren
Projekat KREN sprovodi Svetska banka Kosovo i podržava ga Svetska banka (Ministria e Ekonomise). Svi univerziteti na Kosovu su povezani na KREN sistem, uskoro će sve školske institucije biti povezane i Ministrii e Arsimit, Shkences, Teknologjise dhe Inovacionit će ga koristiti za distribuciju digitalnog nastavnog plana i programa.
Takođe, uz KREN studenti i istraživači će imati pristup virtuelnim laboratorijama, naprednoj softverskoj obuci, kao i zajedničkim istraživačkim projektima sa kolegama iz cele Evrope kroz panevropsko udruženje GEANT i biće im ponuđene mnoge i druge usluge.