„Tokom izolacije ja i moja dva brata nastavili smo da učimo od kuće. Moja majka i nastavnici su nam pomogli da naučimo platforme za pohađanje nastave i predaju domaćih zadataka. Tri meseca pre pandemije nismo imali pristup internetu. Da je pandemija počela tri meseca ranije, ja i moja braća, čak ni deca u selu ne bi mogla da pohađaju onlajn časove.

Arita Ahmeti, učenica osnovnih škola u Braini