Projekat Kosovske digitalne ekonomije (KODE) unapredio je pristup kvalitetnijim širokopojasnim uslugama stanovništvu u ruralnim sredinama.

Fotografije: Sara Ibrahimi / KODE


Uz podršku Svetske banke, Kosovo sada ima najveći broj pretplata na brzi internet po domaćinstvu u Evropi, a sa prodorom interneta od 135 procenata, prevazilazi vodeće zemlje EU. Blagovremeni i dobro primenjeni ruralni širokopojasni program zemlje iskoristio je privatni kapital i doneo digitalni spas na udaljene lokacije gde je bio najpotrebniji — škole, zdravstveni centri i domovi.

Izazov

Pre samo nekoliko godina, 2018. godine, stanovništvo u ruralnim sredinama na Kosovu nije imalo jednak pristup društvenim i ekonomskim mogućnostima na mreži. Udaljene škole i zdravstveni centri oslanjali su se na slabe internet veze ili su ostali nepovezani. Bez mogućnosti da rade i studiraju elektronskim putem, oko 200 nepovezanih sela kao što su Makreš, Stanišor, Gnjilane i Guske, gubilo je mlade porodice koje su se selile u gradove. Planinski teren i mala gustina naseljenosti značili su da operateri nisu bili u mogućnosti da obezbede dobru povezanost na komercijalnoj osnovi. Štaviše, nisko poverenje u institucije sprečilo je privatni i javni sektor da efikasno rade zajedno na uklanjanju ovog jaza. Kosovo je 2019. godine bilo jedna od dve poslednje evropske zemlje bez Nacionalne istraživačke i obrazovne mreže (NION), specijalizovane organizacije posvećene podršci potrebama istraživačkih i obrazovnih zajednica u jednoj zemlji.

Pristup

Projekat Kosovska digitalna ekonomija (KODE), koji je počeo 2018. godine, poboljšao je pristup kvalitetnijim i brzim širokopojasnim uslugama u projektnim oblastima, otvarajući onlajn izvore znanja, usluge i tržišta rada građanima, kao i javnim i akademskim institucijama.

Nadovezujući se na dugogodišnju saradnju sa Kosovom, Svetska banka je koristila svoje znanje i finansiranje da podrži transformativne sektorske reforme. Ovo je obuhvatilo omogućavanje korišćenja optičke infrastrukture kosovskog operatera prenosa, sistema i tržišta (KOSTT) i podršku osmišljavanju inovativnih pilot projekata širokopojasnog pristupa davanjem prednosti otvorenoj konkurenciji, obezbeđivanjem izbora internet operatera koji nude najnižu cenu i traće najniži iznos odgovarajućih sredstava iz državnih fondova. Svetska banka je takođe iskoristila svoju moć okupljanja da izgradi poverenje između javnih i privatnih strana.


„Izolovani meštani sela koji su bili zaraženi virusom COVID-19 bili su zabrinuti za svoje zdravlje i kontaktirali su nas preko Vibera (aplikacije za razmenu poruka) ili bilo koje druge aplikacije za trenutnu komunikaciju da nam kažu svoje simptome i pitaju da li se njihovo zdravstveno stanje pogoršava. Ja i doktor smo odgovorili na mnoge poruke. Takođe, kao meštanka ovog sela mogu da kažem da smo bez interneta bili kao izolovani od sveta.“
Melihate Asllani, Nurse, Guskë Village
Melihate Asllani
Medicinska sestra, selo Guske

Rezultati

  • Do 2021. godine, u proseku 80 odsto porodica u 163 sela u projektu pretplatilo se na usluge širokopojasnog pristupa po cenama sličnim onima u Prištini i drugim većim kosovskim gradovima. Ovo je dovelo do nacionalnog prosečnog prodora širokopojasnog pristupa na 135 procenata — najvišeg u Evropi.
  • Do 2022. godine 76 škola i 27 zdravstvenih ustanova na udaljenim lokacijama bilo je povezano na ultra brze veze.
  • Privatni kapital koji je mobilisan obezbedio je 30 odsto finansiranja (3,4 miliona evra) za infrastrukturu izgrađenu u udaljenim delovima Kosova. Osmišljavanje projekta naklonjenih konkurentnosti omogućilo je efikasnu realizaciju, sa uštedom od oko 40 odsto javnih sredstava namenjenih za infrastrukturu. Do 2021. godine, 20 internet operatera, od kojih su većina bila lokalna mala i srednja preduzeća (MSP), imalo je koristi od projekta, što je podstaklo njihovo poslovanje.
  • Kosovo je 2019. godine potpisalo Memorandum o razumevanju sa nacionalnim visokoškolskim institucijama i uspostavilo kosovsku NIOM, povezujući Kosovo po prvi put sa panevropskom mrežom univerziteta, GÉANT. Zahvaljujući tome, kosovski univerziteti su sada u mogućnosti da preduzmu razmenu znanja i istraživačku saradnju.

„Učenje na daljinu za mene je bilo izazov, ali osećam se toliko srećnom što smo imali internet vezu kod kuće što mi je omogućilo da dobijam najnovije informacije za časove. Moj nastavnik je pomogao da naučim kako da koristim elektronsku platformu za pohađanje nastave i za podnošenje domaćeg zadatka.“
Petra Kosumanoviç, Primary school student, age 14, Makresh Village
Petra Kosumanović
Učenica osnovne škole, 14 godina, selo Makreš

Doprinos Grupe Svetska banka

Projekat KODE je podržan kreditom Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) od 20,7 miliona evra.

Partneri

Ministarstvo za ekonomski razvoj je telo zaduženo za realizaciju koje obezbeđuje strateško usmeravanje i tehnički nadzor nad celokupnim KODE projektom. Partneri na projektu su Univerzitet u Prizrenu, GÉANT i Regulatorni organ za telekomunikacije Kosova.


„Naši učenici su uglavnom iz sela Guske i Deve. Nastavili smo sa onlajn školovanjem tokom izolacije, zahvaljujući internet vezi koja je puštena u rad pre nekoliko meseci u ovim selima.“
Image
Ukë Kuka
Direktor škole, selo Guske

Gledajući u budućnost

Uspeh kosovskog ruralnog širokopojasnog programa učinio ga je osnovom za slične projekte Svetske banke u drugim delovima sveta. U maju 2022. Kosovo će otvoriti hibridni računarski centar NIOM u oblaku kako bi ponudila inovativne usluge (npr. veštačka inteligencija, mašinsko učenje) kosovskim univerzitetima. Planirani su pilot projekti servisa NIOM sa Univerzitetom u Prizrenu. Program projekta Youth Online and Upward Program (YOU) obučava 2000 mladih u visoko traženim naprednim digitalnim veštinama i podržava njihovu zapošljivost. YOU se zasniva na uspešnim pilot projektima Žene u onlajn poslu (ŽOP). Prvi programi obuke YOU projekta izazvali su veliko interesovanje mladih, sa 2500 prijavljenih kandidata za samo nedelju dana.


„Napredovali smo u proširenju optičke mreže na našu sredinu, koju naša kompanija ranije nije koristila. Imamo značajan rast kao kompanija što se odrazilo na povećanje broja zaposlenih i na zadovoljstvo kupaca.“
Bajram Hyseni, CEO at ISP Giga Group, Gjilan City
Bajram Hiseni
Izvršni direktor u ISP Giga Group, Grad Gnjilane

Izvor: Svetske banke