KODE projekat poziva zapečaćene ponude kvalifikovanih ponuđača za hardver i komunalne usluge za Nacionalnu mrežu za istraživanje i obrazovanje (NREN), što uključuje uspostavljanje NREN centra podataka sa hibridnim rešenjem u oblaku i srodnom operativnom infrastrukturom koja povezuje kampuse visokoškolskih ustanova na Kosovu kako bi se omogućilo da koriste aplikacije i usluge.

Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije i dokumentaciju za nadmetanje nakon podnošenja pismenog zahteva na adresu e-mail

[email protected]

Ponude će biti javno otvorene u Ministarstvu ekonomije i zaštite životne sredine 14. oktobra 2020. u 14.00 (po kosovskom vremenu).

OVDE možete pronaći dokument o publikaciji.