KODE Projekat sa zadovoljstvom objavljuje da je poziv za prvu skemu granta za 2020-tu godinu sada otvoren! Na ovom možete naći potrebnu dokumentaciju.

Zadnji rok za dostavljanje aplikacija za ovaj grant je 06 Mart 2020.