Svjetske Banke izvršnih direktora (SB) odobrio je u petak ekonomije Projekat Digitalna Kosova (šifre) da se poveća pristup građana boljim uslugama i velike brzine (Internet) širokom opsegu frekvencija, i izvori znanja, usluga i tržišta rada online.