U okviru KODE projekta, između ostalih važnih komponenti za razvoj digitalne ekonomije Kosova, takođe je predviđeno uspostavljanje i funkcionisanje Nacionalne istraživačke i obrazovne mreže (NREN) na Kosovu.

U tu svrhu, direktor projekta KODE, g. Agim Kukaj i Jedinica za Implementaciju Projekata (JIU), organizovali su radionicu u Prištini 15 oktobra 2019 za uspostavljanje NREN-a na Kosovu.

U radionici su učestvovali učesnici iz 27 različitih institucija, uključujući vladine, akademske i istraživačke institucije. Svrha radionice bila je informisanje i diskusija o koracima koji treba preduzeti u uspostavljanju NREN-a na Kosovu, odnosno o značaju saradnje institucija za formiranje Federacije kao prvog koraka, a zatim primene budućih procedura. Potreba za profesionalnom podrškom od strane organizacije GEANT pojavila se tokom planiranja aktivnosti na uspostavljanju NREN-a, s posebnim fokusom na Federaciju – organizovanje, uspostavljanje, politiku, usluge i sigurnost.

U radionici, u cilju informiranja sudionika o procesima, održali su prezentacije g. Goran Švarč, međunarodni savjetnik angažiran na projektu KODE, i g. Miroslav Milinović, pomoćnik direktora za IT i Middlevare infrastrukturu pri Sveučilišnom informativnom centru u Zagrebu. Nakon prezentacija, radionica je nastavljena otvorenom diskusijom gde su postavljena razna pitanja i pojašnjenja predavača, kao i KODE PIU u vezi sa daljim postupcima uspostavljanja NREN-a i njegovog povezivanja sa GEANT-om.

click on the photo to enlarge it