Forma za žalbe

1. Informacije o podnosiocu žalbe (Ove informacije moraju biti dostavljene. Identitet će se čuvati kao poverljiv ako se tako zatraži. Anonimne žalbe će biti prihvaćene, registrovane i razmatrane, ali na njih neće biti odgovoreno zbog nedostatka povratne veze.)

Zvanje:
Navedite kako želite da vas kontaktiramo?
Da li zahtevate da identitet bude poverljiv?

2. Informacije o ovlašćenom predstavniku (ako postoji).

Zvanje:

3. Informacije o projektu

4. Žalba

5. Prethodni napori za rešavanje žalbe

(a) Da li ste ranije podneli vašu žalbu putem mehanizma za žalbe na nivou projekta?