Nr. Kontrata Kontraktori Moduli – Lokacioni Start # End edit
1. Digital Marketing – Prishtine 01 COMPANY
c301_t103_k510
Digital Marketing
Prishtinë
19. Jan. 22
31. Dhj. 22
2. 02 Contract 02 COMPANY
c302_t9022222_k502
Java, ReactJS
Prishtinë
15. Qer. 20
20. Nën. 23
3. Network Administrator – Prishtinë 02 COMPANY
c302_t102_k509
Network Administration
Prishtinë
19. Jan. 22
29. Dhj. 22
4. 03 Contract 03 COMPANY
c303_t9103666_k503
Front end web development (CSS, HTML, Javascript)
Pejë
04. Maj. 20
20. Nën. 23
5. IOS App Development- Prishtinë 05 03 COMPANY
c303_t104_k506
IOS App Development
Prishtinë
19. Jan. 22
31. Dhj. 22
6. Android App Development – Prishtinë 04 03 COMPANY
c303_t105_k507
Android App Development
Prishtinë
19. Jan. 22
29. Dhj. 22
7. Python – Prishtinë 01 04 COMPANY
c304_t101_k501
Python
Prishtinë
19. Jan. 22
31. Maj. 22
8. 04 Contract 04 COMPANY
c304_t910433_k504
Front end web development (Wordpress)
Gjakovë
29. Pri. 20
30. Tet. 23
9. 05 Contract 05 COMPANY
c305_t10533_k505
IT essentials and Networking
Gjilan
29. Pri. 20
29. Sht. 22
10. 08 Contract 08 COMPANY
c308_t108_k508
Graphic design
Ferizaj
29. Pri. 20
16. Sht. 22