Në bashkëpunim me Microsoft, KREN Kosova do të bëjë organizimin e punëtorisë Shërbimet e Microsoftit për Edukim që do të zhvillohet më 1 dhjetor 2022, me pjesëmarrje fizike në ITP Prizren.
Kjo punëtori synon të ofrojë njohuri për studentët dhe profesorët lidhur me disa nga shërbimet për edukim të Microsoftit.
Për më shumë informata dhe regjistrim, vizitoni faqen https://kren-ks.eu/microsoft-kren-workshop/