“Ne ishim shumë të befasuar nga ky investim. Ne menduam se ishim të harruar nga qeveria. Të kesh qasje në internet është sikur të kesh një lidhje me pjesën tjetër të botës. Tani ne jemi në gjendje të kërkojmë teste, programe të përditësuara dhe informacione përkatëse të cilat më pas inkuadrohen në mësimet tona. Ky është një përfitim i madh për mësuesit dhe nxënësit.”

Kosum Kosumi, Arsimtar në Brainë