“Gjatë izolimit unë dhe dy vëllezërit e mi kemi vazhduar të mësojmë nga shtëpia. Nëna ime dhe mësuesit na ndihmuan të mësojmë platformat për të ndjekur mësimet dhe për të paraqitur detyrat e shtëpisë. Tre muaj para pandemisë ne nuk kishim akses në internet. Nëse pandemia do të fillonte tre muaj më parë, unë dhe vëllezërit e mi, madje edhe fëmijët e fshatit nuk do të mund të ndiqnim mësimet online.”

Arita Ahmeti, Nxënëse në Brainë