Programi Youth Online and Upward (YOU) do të financojë ofrimin e trajnimeve për të rinjtë e Kosovës dhe lidhjen e tyre me mundësitë e punës. Aktivitetet do të mundësohen kryesisht për të rinjtë dhe të rejat e papunësuara ose të nën-punësuara për të rritur aftësinë e tyre për të konkurruar në segmentet përkatëse të punës. Programi do të aftësojë përfituesit për të kryer shërbime të TI ose të mundësuara nga TI. Pritet që përmes këtyre trajnimeve përfituesit të rrisin potencialin e punësimit të tyre në tregun vendor të TIK-ut.

Thirrjet e para për trajnime janë lansuar nga kompanitë përfituese trajnuese dhe informatat mbi to mund ti gjeni në vegëzat më poshtë:

Xpertt & InfoTech – NETWORK ADMINISTRATOR
Bit Academy – PYTHON
RIT AUK – IOS & ANDROID APP DEVELOPMENT
Tactica – DIGITAL MARKETING