Thirrja e dytë për Aplikim sipas skemës së granteve për pirgjet e palidhura është HAPUR! Objektivi i kësaj Thirrjeje është financimi i nën-projekteve për vendosjen e infrastrukturës brezgjerë të cilësisë së përcaktuar, për të mbështetur lidhjen e pirgjeve të identifikuara si të palidhura.

Aplikimet për Grant duhet të dorëzohen në Ministrinë e Ekonomisë deri më 6 shtator 2021, ora 14:00.

KËTU mund ti gjeni dokumentet për aplikim.