Projekti KODE fton kompanitë për shprehje interesi të cilat duhet të dorëzohen në formë elektronike për shërbimet e Konsulencës për Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambinetit (MEA) dhe Autoritetit Rregullativ të Komunikimit Elektronik dhe Postar (ARKEP) për Agjendën Dixhitale, Analizën e Tregut dhe Kornizën Rregullatore me Ref: KODE / CS / 1.1.2 / 2020.

KËTU mund ti gjeni TeR të detajuara.

Më shumë informata mund të kërkohen në adresën [email protected] gjatë orarit të punës nga 09:00 deri në 16:00 (E hënë – E Premte).

Shprehjet e interesit duhet të dorëzohen me në formë elektronike në [email protected] deri më 29 Dhjetor 2020 në orën 16:00 me kohë lokale.