Projekti KODE fton ofertuesit e kualifikuar për dorëzimin e ofertave të mbyllura për pajisje dhe shërbime për Rrjetin Kombëtar të Hulumtimit dhe Edukimit (NREN), i cili përfshin krijimin e Qendrës së të Dhënave NREN me Hybrid Cloud Solution dhe infrastrukturën operacionale përkatëse që lidhin kampuset e Institucioneve të Arsimit të Lartë në Kosovë për t’i mundësuar atyre përdorimin e aplikacioneve dhe shërbimeve përkatëse.

Ofertuesit e kualifikuar mund të kërkojnë informacione shtesë si dhe dokumentin tenderik duke dërguar një kërkese me shkrim në e-mail adresën [email protected]

Ofertat do të hapen publikisht në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit më 14 Tetor 2020, në ora 14.00 (me orë lokale).

KËTU mund ta gjeni dokumentin e publikuar.