Nga thirrja e parë e publikuar për grante, dhjatë fshatra të Kosovës të cilat më herët nuk kanë qenë të mbuluara me rrjet fiks brezgjerë, iu ofrohet qasja në internet fiber. Mbi katër mijë banorë të zonave, tani kanë mundësi të përdorimit të rrjetit brezgjerë. Shkollat dhe institucionet shëndetësore në zona, kyçen për pjesë vjet falas në rrjet në kuadër të Projektit KODE.