Në kuadër të komponentës për përfshirje dixhitale të Projektit KODE janë shpallur tetë thirrje për grante për fillimin e mbulimit të zonave të pambuluara me rrjet filks brezgjerë.